Pravidla

1. Všeobecná pravidla [ Platí pro všechny služby mysticland.cz ]

1.1 Hráč hraním na serveru automaticky potvrzuje že si přečetl a souhlasí s těmito pravidly a neznalost pravidel ho neomlouvá

1.2 Hráč, který postřehne jakékoliv porušení pravidel je povinen toto jednání nahlásit členovi Admin Teamu – případně ticketem)-

1.3 Hráč je povinen se chovat slušně!

1.4 Pokud je hráč vyzván členem ATeamu k ukončení konverzace, neprodleně ji ukončí a nebude v tématu dále pokračovat

1.5 Je na serveru zakázáno kdekoliv a jakýmkoliv způsobem naznačovat či propagovat jiné weby a IP adresy, nesouvisející s mysticland.cz

1.6 Je zakázáno komunikovat jinými jazyky než je čeština, slovenština (Případně angličtina)

1.7 Je přísně zakázáno poškozovat, urážet a pomlouvat ostatní hráče

1.8 Zákaz jakéhokoliv naznačování či přímého projevu rasismu, nacismu, xenofobie a nenávistných projevů na základě rasy, pohlaví, ….náboženství atd.

1.9 Zákaz navádět ostatní hráče k nelegální činnosti (např. navádění k užívání nebo distribuci omamných/návykových látek)

1.10 Zákaz šíření nepravdivých informací. 

1.11 Veškerá data našich (mysticland.cz)  jsou dobře zabezpečena před odcizením či poškozením, pokud by se část nebo celek i přesto odcizil či poškodil poskytovatel za ně nebere žádnou zodpovědnost!

1.12 Hráč má možnost podpořit server v podobě zakoupení ranku, balíčku výhod.

1.13 Hráč, kterému byl na jeho účet udělený trest z důvodu porušení pravidel se má právo odvolat na našem discord serveru přes ticket, pokud mu bude požadavek zamítnut, nebude o uděleném trestu dále diskutovat

  1.13.1 Při odvolání může ATeam vyhovět, ale udělit podmínku permanentního banu bez diskuze, pokud se bude důvod trestu opakovat (tato podmínka může, ale nemusí být vždy uplatněna)

1.14 Zveřejňování osobních údajů (datum narození, tel. čísla, pravé jméno a příjmení atd.) je ve veřejným chatu ZAKÁZÁNO! (Zákon GDPR:       ….   https://hcraft.cz/gdpr)

  1.14.1 Za nerespektování pravidla 1.14 bude hráči udělen permanentní zákaz komunikace na všech platformách využívající mysticland.cz

1.15 Server není zodpovědný za ztrátu identity, věcí nebo herního postupu v případě změny jména hráčem. Přesuny majetku si může hráč zajistit sám ještě před změnou jména.

  1.15.1 Produkty a služby zakoupené z eshopu nebo pomocí SMS budou přesunuty po domluvě v ticketu na našem discordu.

2. Obecná pravidla herních serverů

2.1 Zákaz vulgárního vyjadřování do chatu, spamu, zneužívání barevného textu, textu s více písmeny než je dané a textu s CAPS lockem

  2.1.1 Spam se bere jako 3 a více stejných nebo podobných zpráv odeslaných v krátkém čase. Tedy 3x za sebou, nebo během 1 minuty.

  2.1.2 Zneužívání barevného písma se chápe jako užití zároveň barevného písma a zároveň užití specifikovaného fontu (tučný, přeškrtlý ………..atd.), nebo psaní nepodstatných věcí barevně

2.2 Zákaz vytváření a používání Multi-acc (více účtů jednoho hráče) ATeam nemusí mít při udílení trestu přímé důkazy

2.3 Pokud hráč ATeamu nahlásí porušení pravidel v soukromé konverzaci na serveru (msg, mail atd.) mířených na něj nebo porušující pravidla serveru, ATeam má právo toto hlášení řešit a udělit trest

2.4 ATeam neručí za ztrátu věcí! Když věci ztratíte je to váš boj

2.5 Zákaz stavění staveb a nastavování si skinů které by mohly narušit mravní výchovu jiného hráče (znaky svastiky, sexuální znaky atd.)

  2.5.1 Ateam si vyhrazuje právo na své skiny, tzn. zákaz používání skinů adminteamu

2.6 Zákaz stavění staveb nebo těžení mimo residenci (včetně 1*1 sloupy do nebe, mosty, bezdůvodné pokládání bloků po mapě atd.), ………vztahuje se na světy: Novysvet Novysvet_Nether a Novysvet_the_end

2.7 Zákaz žádání po ATeamu administrátorské oprávnění (op, group admin atd.) nebo o jiný prefix (žádost o prefix YOUTUBE nebo TWITCH se řeší na discordu)

2.8 Zákaz se teleportovat/dostat za Border jakéhokoliv světa

2.9 Hráč nesmí používat klienty (ani jejich naznačování používání) na služby spojené se serverem mysticland.cz, které ho zvýhodňují nad ostatními uživateli (autoclickery, boty, cheaty, duplikace, x-ray atd.)

2.10 Co není zakázáno, není automaticky povoleno

2.11 Pro těžení mimo svou res využívej těžební svět

3. Pravidla obchode a plateb

3.1  Zakoupením jakékoli věci neznamená ochranu proti trest/banu

3.2  Po zakoupení nemáte právo na navrácení peněz (Právo zažádat o vrácení peněz máte jen v případě, kdy například > Jste rodič a Váš syn či dcera za vaše peníze bez Vašeho svolení koupí jakýkoli produkt. MysticLand.cz však nemá povinnost a ani negarantuje, že Vám budou peníze navráceny)

3.3 Vyhrazujeme si právo na změnu na změny produktů v obchodě (Úprava ceny či výhod) bez předchozího upozornění 

3.4 Při odeslání SMS či platbě přes Paysafecard se zříkáte jakéhokoliv nároku na vrácení peněz.

3.5 Pokud majitel/vedení serveru uzná za vhodné, výhody mohou být odebrány. Toto se však děje pouze v ojedinělých případech

Aktualizace pravidel proběhla 30. 01. 2023